START

START

Du kan benytte skjemaet på vår side for bestilling av invitasjon og/eller ekspedering av turistvisum til Russland. Her legger du inn bestilling av invitasjon i henhold til reise og eventuell ekspedering i Oslo eller Kirkenes. Etter å ha betalt, vil du få en mail med all den informasjon du trenger. For ekspedering gjennom Privjet, må du velge VISA APPLICATION CENTER IFS (OSLO), eller (KIRKENES).

FYLL UT SKJEMAET

FYLL UT SKJEMAET

Neste steg er å registrere selve visumskjemaet online, som russiske myndigheter krever innlevert som søknad. Etter at skjemaet er utfylt, skal den skrives ut på papir, og signeres av deg. For purpose of visit, velger du: TOURISM-TOURISM-COMMON TOURIST For inviterende organisasjon: TRAVEL COMPANY Deretter navn: RUSSIAN TRAVEL SERVICE Adresse: MURMANSK Referasnenummer: 009717 Booking/voucher: NUMMERET FÅR DU I VOUCHEREN.

BEHANDLING

BEHANDLING

Etter at du har mottatt invitasjonen og skrevet ut søknadsskjema skal alle dokumentene leveres til den russiske konsulatavdelingen du har valgt.

FØLGEBREV

FØLGEBREV

Følgebrev fra Privjet, som du fikk på e-post etter bestillingen SKAL følge dokumentene ved innsending. Du skriver det ut og legger det ved forsendelsen. Du kan også skrive dine bemerkninger i dette brevet.

PASS

PASS

Originalt pass. Minimum 2 hele sider ledig. Uten skader.

PASSFOTO

PASSFOTO

Passfoto i 35x45 mm størrelse. Lik deg og ikke eldre enn 6 måneder. Frontbilde uten hodeplagg. Mot lys og nøytral bakgrunn (både farge og sort/hvit er akseptert)

REISEFORSIKRING

REISEFORSIKRING

Kopi av reiseforsikringsbevis. Følgende informasjon må fremgå: . søkers navn - polisenummer . utløpsdato

SKRIV UNDER

SKRIV UNDER

Når du har skrevet under søknadskjemaet er det viktig at du signerer skjemaet. Skriv også inn datoen. Lim eller legg ved passbildet.

INVITASJONEN

INVITASJONEN

Invitasjonsvoucheren er et dokument som inneholder informasjon om deg og din reise. Samtidig inneholder den informasjon om reiseselskapet som har invitert deg. De Russiske Konsulater og Ambassader krever et orginalt invitasjonsdokument med underskrift og stempel fra det inviterende reiseselskap.

 RTS©Russia .  All rights reserved 2013