Hva er en Russisk Turist Invitasjon?

 

Dette er et dokument som bekrefter at du er invitert av et lovlig turistselskap til å besøke Russland. Invitasjonen består av to deler, og disse er skrevet ut på ett papir.(Bekreftelse/Voucher)  Turistselskapet som inviterer skal være registrert i Russisk UD, og ha et gyldig referansenummer.  Dette referansenummeret skal være påført din invitasjon. Du har rett til å få tilsendt kopi av registreringsdokumentet, om dette er ønskelig.  Turist invitasjonen varer i maksimum 30 dager. Vær oppmerksom på at private eller andre partnere ikke kan skrive ut en invitasjon, da denne ikke blir registrert hos Russiske myndigheter.  Invitasjoner kan kun fåes hos selskaper som er autoriserte av Russisk UD (MID).

 

 

 

 

SØKNADSSKJEMA FOR TURIST INVITASJON OG VISUMHJELP.

 

Viktig opplysning: Vær oppmerksom på at Russisk visum utstedes basert på den informasjonen du oppgir i søknadsskjemaet.  Det er derfor viktig at informasjonen på søknadskjemaet er helt samenfallende med informasjonen i den reisendes pass og reiseplanene.  Om du skriver feil eller oppgir feil opplysninger kan dette føre til avslag på visumsøknaden hos Konsulatet.  Pass informasjonen på søknadsskjemaet må være helt identisk med den reisendes pass. Dette gjelder Navn, Fødselsdato, Statsborgerskap, Pass nummeret, Kjønn og utløpsdatoen.  We request all are valued customers to always double check the information on the Preview page before Submitting the application.

 

Send oss en e-post med følgende informasjon :

 

1 Din/Deres Reiserute med innreisedato til Russland, besøksbyer og utreisedator fra Russland

2. Ditt navn som det er skrevet i passet

3. Fødselsdato dd.mm.åååå

4. Passnummer

5. Utløpsdato for passet

 

 

Du vil motta en e-post med invitasjonen og informasjon om prosessen videre, samt en e-post med faktura og betalingsinformasjon.

 RTS©Russia .  All rights reserved 2013